بهترین چوب برای تولید زغال

بهترین چوب برای تولید زغال : در ایران به دلیل وجود باغ ها و مراتع پوشیده شده از درخت

مرکبات مانند:

لیمو، پرتقال و نارنج ، زغال حاصل از این درختان بسیار با کیفیت و مرغوب می باشد.

انواع چوب

چوب سخت:

چوب سخت به چوبی گفته می شود که به آرامی بسوزد

و زغال بادوامی را از خود باقی بگذارد.

درخت این چوب ها دارای برگ های پهن بوده

و برگ آنها در فصل پاییز ریزش می کند.

چوب نرم:

این چوب ها دارای آتشی با حرارت بالا هستند

اما این آتش عمر طولانی ندارد.

برگ این نوع درختان سوزنی شکل هستند

و بیشتر اوقات به رنگ سبز بوده و در فصل پاییز ریزشی ندارند،

به جز انواع سرو ، کاج اروپایی و درخت کاج با میوه هایی به شکل مخروطی.

زغال تولیدی از چوب

در کلیه نقاط جهان برای افراد قابل توجه می باشد

و تعداد زیادی از کشورها کاربرد فراوانی از زغال دارند.

 

زغال

دارای عنصری به نام کربن است

که این عنصر در اکثر مواد مانند چوب ها وجود دارد.

بنابراین کافی است که سایر مواد اضافی و ناخالصی در چوب را با حرارت و گرما از بین برد

تا میزان کربن چوب طی این عملیات و در مرحله بعد، عمل خنک سازی تبدیل به زغال شوند.