فرم ثبت سفارش مشتری

مشتری گرامی جهت ثبت سفارش خود با تکمیل فرم زیر، کارشناسان فروش ما جهت تایید سفارش به زودی با شما تماس خواهند گرفت.

ثبت سفارش

۱ مشخصات فردی
۲ انتخاب محصول

واریز بیعانه

جهت واریز بیعانه ، لطفا با انتخاب یکی از مبالغ نسبت به واریز مبلغ انتخابی اقدام فرمایید.

واریز بیعانه

    مبلغ دریافتی صرفا پیش پرداخت سفارش میباشد و تا زمان امضای قرارداد قابل استرداد میباشد.