دستگاه قطع کن زغال تک تیغه

این دستگاه بریکت های زغال را در اندازه های مختلف میتواند برش دهد