روش های مختلف تولیدزغال فشرده

روش های  تولیدزغال فشرده : روش سنتی ،روش مکانیزه

1) روش سنتی:  در روش سنتی چوب را داخل کوره دربسته قرار می دهند و سپس آتش می زنند و پس از تبدیل شدن به زغال، آنها را جمع آوری و مصرف می کنند.

2) روش مکانیزه: برای تهیه زغال چوب فشرده از خاک اره، ابتدا خاک اره و دیگر پسماندهای چوبی کارخانجات دانه بندی شده، سپس وارد دستگاه فشرده سازی (اکسترودر) می شوند. به دلیل فشار بسیار زیاد اعمال شده در این فرآیند، ذرات خاک اره و پودر چوب بدون نیاز به هیچ نوع ماده افزودنی و عامل چسباننده، بخوبی به همدیگر می چسبند و به این ترتیب خاک اره پس از فشرده شدن به شکل استوانه یا چهارگوش یا مستطیلی به قطعات کوچکتر و مجزایی تقسیم می شود.

با مراجعه به سایت کومور ماشین مطالب مفیدی را دریافت کنید.