دستگاه زغال فشرده وترکیبات سازنده آن

دستگاه زغال فشرده :

دستگاه زغال فشرده  باعث تولید انرژی  از سوختن زغال فشرده می شود. هرچه درصد سوخت استفاده شده بیشتر باشد، زغال فشرده کیفیت بهتری خواهد داشت. سعی کنید هنگام خرید زغال فشرده، زغالی را انتخاب کنید که بیش از ۹۰ درصد سوخت داشته باشد تا آتش بیشتری تامین کند‌. موادی انتخاب کنید که خاکستر کمتری تولید کنند. برای مثال زغال های مرغوب  کومور ماشین از چوب درختان ساخته می شود و دارای خاک زیادی می باشند، در نتیجه خاکستر بیشتری تولید می کنند. زغال هایی با اندازه بزرگ انتخاب خوبی می توانند باشند به شرطی که آن ها را در اندازه های مناسب خرد کنید. می توانید از زغال چوب، زغال مرغوب، کربن معدنی، بیومس و سابر موارد به عنوان سوخت استفاده کنید.

مواد سازنده زغال فشرده معمولا عبارتند از:

زغال چوب، زغال معدنی، کربن معدنی، بیومس ( سوخت گیاهی ) و سایر موارد.

برای اطلاعات بیشتربا کومور ماشین همراه باشید.