خط تولید زغال فشرده

خط تولید زغال فشرده:یک خط تولید زغال چینی یا فشرده از چندین بخش مهم تشکیل شده است.

که وجود هر یک برای ادامه رند تولید ضروری است.

1.مشعل: می تواند گازی یا گازوئیلی باشد،

یا از چوب و غیره برای تامین گرمای لازم برای خشک کردن خاک اره استفاده شود.

2.سرند: برای جداسازی ضایعات چوب و مواد ناخواسته از خاک اره خام مورد استفاده قرار میگیرد.

3.لوله های خشک کن: خاک اره حین عبور از این لوله ها که در آنها هوای داغ جریان دارد رطوبت خود را از دست داده و آماده پرس می شوند.

4.سیکلون: مخزنی مخروطی شکل است که مواد عبوری از لوله های خشک کن در آن جمع می شوند.

5.اکسترودر: خاک اره را پرس و تبدیل به پریکت میکند.

6.کوره ها: پخت زغال در کوره کامل می شود و تبدیل به زغال می شود.

7.واگن: بریکت ها روی این چهارچوب های فلزی قرار گرفته و داخل کوره می رود.

8.در پوش یا خفه کن: واگن های حاوی زغال های پخته توسط این قطعه در خلاء و بدون اکسیژن قرار میگیرند

و موجب سرد شودغال داغ می شود.

9.خرد کن: یک جزء فرعی از خط تولید است که برای خرد کردن پوست گردو و غیره مورد استفاده قرار میگیرد، که وجود آن ضروری نیست.

کوره

بعد از تولید بریکت ، نوبت به پخت آن می رسد.

مرحله پایانی تولید زغال در کوره انجام می شود.

در سال های اخیر دو نوع کوره صنعتی و سنتی مورد استفاده قرار گرفته اند

در کوره صنعتی هزگز پخت زغال کامل نمی شود

و در واقع بصورت نیم پخت از کوره در می آید

که این امر باعث میشود زغال سردرد بیاورد و بوی نامطبوعی روی قلیان بدهد.