زغال چوب

زغال چوب را از گرمادهی هیمه ها یا هیزم ها در اتاقک ها ، بشکه ها ، کوره ها و یا در قالب توده های زمینی با محدودسازی ورود اکسیژن مورد نیاز برای اشتعال بدست می آورند.
دادن گرمای زیاد به چوب ها به هر طریقی که اِعمال گردد، موجب شکستن ترکیبات شیمیایی چوب ها و تبدیل آنها به : گازها ، قطران و مواد کربنی جامدی می گردد، که به آن زغال چوب می گویند. زغال چوب بدون توجّه به شیوه تولید برای قرن های متمادی پیشین از اهمیّت فراوانی در مناطق روستایی جهان به عنوان یک منبع تأمین انرژی کارآمد و بی خطر برخوردار بوده است.

 

کاربرد

امروزه بسیاری از کشورهای جهان در صددند تا همچنان از این زغال برای : پخت و پز در منازل ، اهداف تفریحی-تفننی و آشپزی در رستوران ها بهره گیرند. در حال حاضر ساکنین زمین مقادیر بسیار زیادی از زغال چوب را بعنوان سوخت در فعالیت های تفریحی و تفننی مصرف می کنند لذا چنین کاربردهایی می توانند به تشویق تولید صنعتی آن در مقادیر وسیع منجر گردند.
همچنین برای تهیّه : دی سولفید کربن   ، تتراکلرید کربن  ، سیانید سدیم و دیگر ترکیبات شیمیایی صنعتی سود می جویند. بیشترین مقدار زغال چوب را در صنایع به صورت کربن فعال بکار می برند. سایر کاربردهای آن در صنایع عبارت از : ذوب فلزات ، افزایش سختی فلزات و گدازش غیر فلزات می باشند.

 

زغال سازی

محققین معتقدند که تهیّه نیمه صنعتی زغال چوب را می توان با مشارکت عامه مردم و در سطوح سرمایه گذاری های کوچک انجام داد و بدین طریق موجب اشتغال زائی در مناطق روستائی گردید. بررسی ها نشان می دهند که افراد محلی با سرمایه گذاری مشترک قادرند، هر حجم معین یا کورد از کوره های زغال سازی را با 35 – 2 هزار دلار راه اندازی نمایند
در واقع طی فرآیند زغال سازی با گرمادهی به حذف ترکیبات چوب به غیر از کربن اقدام می ورزند لذا گرمادهی موجب می شود که گازها و ترکیبات فرار به صورت دود درآیند. دود حاصل از عملیات زغال سازی چوب ها را در شیوه های جدید می توان : جمع آوری، تغلیظ و سپس به تولیدات فرعی قابل استفاده تبدیل نمود.

فرآیند تهیّه زغال چوب از هیزم ها و ضایعات کشاورزی نهایتا منجر به تولید ماده ای قابل اشتعال و پاک می گردد، که کمترین شعله و دود را طی مراحل احتراق و اشتعال موجب می شود .

بطور کلی موفقیّت های زغال سازی بستگی به عوامل زیر دارند :

  • دسترسی به منابع خام
  •  قیمت مواد خام
  •  دسترسی و مزد کارگران
  •  وجود بازارهای فروش
  •  کارآیی تولید