خط تولید زغال فشرده:

یک خط تولید زغال فشرده از چندین بخش مهم تشکیل شده است که وجود هر یک برای ادامه روند تولید ضروری است. در اینجا اجزاء خط تولید بصورت ساده معرفی شوند.

  • مشعل: می تواند گازی یا گازوئیلی باشد، یا از چوب و غیره برای تامین گرمای لازم برای خشک کردن خاک اره استفاده شود.
  • سرند: برای جداسازی ضایعات چوب و مواد ناخواسته از خاک اره خام مورد استفاده قرار میگیرد.
  • لوله های خشک کن: خاک اره حین عبور از این لوله ها که در آنها هوای داغ جریان دارد رطوبت خود را از دست داده و آماده پرس می شوند.
  • سیکلون: مخزنی مخروطی شکل است که مواد عبوری از لوله های خشک کن در آن جمع می شوند.
  • اکسترودر: خاک اره را پرس و تبدیل به پریکت میکند.
  • کوره ها: پخت زغال در کوره کامل می شود و تبدیل به زغال می شود.
  • واگن: بریکت ها روی این چهارچوب های فلزی قرار گرفته و داخل کوره می رود.
  • در پوش یا خفه کن: واگن های حاوی زغال های پخته توسط این قطعه در خلاء و بدون اکسیژن قرار میگیرند و موجب سرد شدن زغال داغ می شود.
  • خرد کن: یک جزء فرعی از خط تولید است که برای خرد کردن پوست گردو و غیره مورد استفاده قرار میگیرد، که وجود آن ضروری نیست