خشک کن پاششی

1- کاربرد بسیاری دارد و در تولید رنج وسیعی از محصولات شیمیایی آلی و غیر آلی ، مواد دارویی ، مواد شوینده و نیز محصولات غذایی مانند شیر خشک و قهوه به کار می رود.

2- خوراک اولیه که به صورت دوغاب ( ذرات حل شده در فاز مایع)  می باشد با عبور از یک نازل فشاری و یا یک دیسک پاششی می چرخد.

3- حرکت قطره ها درون خشک کن تقریبا به صورت شعاعی است و در مسیر عبور تا رسیدن به دیواره های پوسته و در اثر قرارگیری در معرض هوای داغ، عمل خشک شدن قطرات به انجام رسیده و ذرات جامد خشک پس از برخورد به دیواره به سمت پایین سرازیر می شوند.

4- با هدف اجتناب از برخورد ذرات جامد به صورت خیس با دیواره، که حاکی از عدم زمان اقامت کافی در مسیر جهت کامل شدن فرایند خشک شدن می باشد، ضروری است قطر محفظه خشک کن نسبتا زیاد در نظر گرفته شود.

5- علت وجود قسمت مخروطی شکل در انتها ، هدایت ذرات خشک شده به محل خروجی می باشد.

6- علت وجود فن در سمت راست شکل ، مکش هوا ( که تا حدی در اثر تماس با قطرات خوراک سرد شده است ) به بیرون می باشد.

7- با توجه به اینکه احتمال دارد بخشی از ذرات جامد به همرا هوا و در اثر مکش فن خارج شده و بدین ترتیب به هدر روند ، از یک سیلکون در مسیر خروج هوا استفاده شده است که وظیفه آن بازیابی ذرات جامد موجود در جریان هوا می باشد.

8- جریان هوای داغ می تواند به صورت همسو یا ناهمسو با خوراک حرکت کند، اما باید توجه داشت که زمان ماندگاری در معرض هوای داغ در جریان ناهمسو در قیاس با جریان همسو بیشتر است.

9- محصول جامد حاصل از خشک کن پاششی کاملا متخلخل می باشد.

مزایای خشک کن پاششی

از جمله محاسن خشک کن پاششی می توان به زمان بسیار کوتاه خشک کردن در آن اشاره کرد که برای مواد حساس به دما بسیار مفید می باشد

با استفاده  از این نوع خشک کن می توان از خوراک اولیه ( دوغاب یا خوراک رقیق) تنها در یک مرحله محصول خشک آماده بسته بندی تهیه نمود. در واقع خشک کن های پاششی علاوه بر اینکه یک خشک کن هستند ، یک تبخیر کننده ، یک کریستال ساز ، یک دستگاه کاهش دهنده اندازه ذرات و نیز یک واحد بسته بندی نیز می باشند.

معایب خشک کن پاششی

از جمله معایب خشک کن های پاششی می توان به حجیم بودن و بازده کم حرارتی ( اتلاف گرمای زیاد در گازها ) اشاره کرد. علت بازده کم حرارتی این است که در خشک کن پاششی ایجاد جریان برگشتی گاز خروجی به درون خشک کن به منظور افزایش بازده حرارتی عملی نیست، زیرا عمل غبار گیری در سیلکون ، انرژی گاز خروجی را به میزان زیادی هدر می دهد و در حالت استفاده مجدد از گاز مذکور جهت گرمادهی منطقی نمی باشد.