تولید زغال چوب های قالبی :

روند تولید زغال چوب های قالبی از ماحصل کوره های کوچک و بزرگ مداوما توسعه می یابد. ابزارهایی که برای تهیّه زغال چوب قالبی ضرورت دارند، بسیار اختصاصی هستند. هر واحد تولید زغال چوب قالبی شامل بخش های زیر میباشد:

 •  پودر کردن زغال چوب های ریز
 •  مخلوط کردن پودرهای زغال خشک شده
 •  مرطوب کردن پودرهای زغال
 •  قالب زدن پودرهای زغال مرطوب شده
 •  انتقال قالب های زغال به انبار
 •  خشک کردن قالب های زغال

ظرفیت واحدهای تولید زغال چوب قالبی معمولاً در حدود 5 / 3 – 1 تن در هر ساعت است. دستگاه هایی که در واحدهای دارای ظرفیت های مختلف بکار می روند، کاملاً مشابه هستند و اختلافشان منحصراً در اندازه آنها می باشد.

دستگاه های لازم در واحدهای تولید زغال قالبی عبارتند از :

 •  دستگاه قالب زنی زغال با تغذیه کننده پاروئی
 •  آسیاب چکشی
 •  تغذیه کننده ذغال با قیف قابل کنترل
 •  مخلوط کن پاروئی
 •  گدازنده عمودی
 •  تغذیه کننده نشاسته یا پمپ
 •  خشک کن قالب های ذغال
 •  دیگ بخار به قدرت 30 اسب بخار برای ایجاد فشار 15 پوند بر هر اینچ مربع
 •  نقاله ها
 •  ساختمان  به عرض 60 فوت ، طول 120 فوت و ارتفاع 20 فوت