راه های ارتباطی با ما

آدرس: تهران، منطقه صنعتی سدید، خیابان سدید، میدان امام، شماره ۱۲۲، گروه صنعتی کومیر ماشین

تلفن همراه: ۰۹۱۰۰۹۶۸۰۵۶

تلفن ثابت: ۰۲۱۵۵۲۸۷۱۴۷ – ۰۲۱۵۵۲۸۷۱۰۵

فرم تماس