نمونه کار

فروش دستگاه های زغال ساز

تولید انواع کوره های صنعتی

خط تولید زغال

زغال مرکبات و کبابی

زغال فشرده

اكسترودر تک ماردونه – اکسترودر تک مارپيچ

دستگاه اکسترودر